Đại lý ZENNIO Vietnam,ZENNIO Vietnam

Đại lý ZENNIO Vietnam,ZENNIO Vietnam,STC Vietnam

Z41

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41LIT-A

Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Aluminium frame – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41LIT-S

Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Aluminium frame – Silver

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41LIT-W

Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Aluminium frame – White

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41LIT-AP

Z41 Lite. Color capacitive touch panel. PC-ABS frame – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41LIT-SP

Z41 Lite. Color capacitive touch panel. PC-ABS frame – Silver

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41LIT-AG

Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Golden frame – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41LIT-AC

Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Chromed frame – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41PRO-A

Z41 Pro. Color capacitive touch panel with IP connection. Aluminium frame – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41PRO-SP

Z41 Pro. Color capacitive touch panel with IP connection. PC-ABS frame – Silver

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41PRO-WC

Z41 Pro. Color capacitive touch panel with IP connection. Chromed frame – White

Zennio Viet Nam

ZVI-Z41COM-AP

Z41 COM. Color capacitive touch panel with video intercom. PC-ABS frame – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVIZ70A

Z70. Color capacitive touch panel (7″ display) – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVIZ70GW

Z70. Color capacitive touch panel (7″ display) – Gloss White

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDD

Capacitive touch panel with 8 buttons and display with thermostat. Aluminium frame (ONE model)

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDD-G

Capacitive touch panel with 8 buttons and display with thermostat. Golden frame (ONE model)

Zennio Viet Nam

TMD Display View

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDV-AA

Capacitive touch panel with 8 buttons and display. Aluminium frame – Anthracite (VIEW model)

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDV-G

Capacitive touch panel with 8 buttons and display. Golden frame – Custom (VIEW model)

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDV-PA

Capacitive touch panel with 8 buttons and display. PC-ABS frame – Anthracite ( VIEW model)

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDV-P

Capacitive touch panel with 8 buttons and display. PC-ABS frame – Custom ( VIEW model)

Zennio Viet Nam

TMD Plus

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDP4-AA

Capacitive push button Touch-MyDesign – 4 Buttons & Thermostat. Aluminium frame – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDP4-PW

Capacitive push button Touch-MyDesign – 4 Buttons & Thermostat. PC-ABS frame – White

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDP6

Capacitive push button Touch-MyDesign – 6 Buttons & Thermostat. Aluminium frame – Custom

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDP6-PS

Capacitive push button Touch-MyDesign – 6 Buttons & Thermostat. PC-ABS frame – Silver

Zennio Viet Nam

ZVI-TMDP8-PA

Capacitive push button Touch-MyDesign – 8 Buttons & Thermostat. PC-ABS frame – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVI-SQTMDD

Capacitive touch panel 5 buttons & graphical display with thermostat.

Zennio Viet Nam

Square TMD

Zennio Viet Nam

ZVI-SQTMD1-A

Capacitive push button Square TMD 1 Button & Temp probe – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZVI-SQTMD2-W

Capacitive push button Square TMD 2 Buttons & Temp probe – White

Zennio Viet Nam

ZVI-SQTMD4-CUS

Capacitive push button Square TMD 6 Buttons & Temp probe – Custom

Zennio Viet Nam

ZVI-SQTMD4-S

Capacitive push button Square TMD 4 Buttons & Temp probe – Silver

Zennio Viet Nam

ZVI-FD

Flat Display. Capacitive switch with display

Zennio Viet Nam

Flat

Zennio Viet Nam

ZVI-F1

Flat 1. Capacitive push button with temperature probe – 1 button – Custom

Zennio Viet Nam

ZVI-F1-GW

Flat 1. Capacitive push button with temperature probe – 1 button – Gloss White

Zennio Viet Nam

ZVI-F2-S

Flat 2. Capacitive push button with temperature probe – 2 buttons – Silver

Zennio Viet Nam

ZVI-F4

Flat 4. Capacitive push button with temperature probe – 4 buttons – Custom

Zennio Viet Nam

ZVI-F6-A

Flat 6. Capacitive push button with temperature probe – 6 buttons – Anthracite

Zennio Viet Nam

Flat 55

Zennio Viet Nam

ZVI-F55D

Flat 55 Display. Glass capacitive switch with display – Custom (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVI-F55X1

Flat 55 X1. Glass capacitive push button 55×55 – 1 button – Custom (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVI-F55X1-GW

Flat 55 X1. Glass capacitive push button 55×55 – 1 button – Gloss White (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVI-F55X2-S

Flat 55 X2. Glass capacitive push button 55×55 – 2 buttons – Silver (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVI-F55X4-A

Flat 55 X4. Glass capacitive push button 55×55 – 4 buttons – Anthracite (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVI-F55X4-GW

Flat 55 X4. Glass capacitive push button 55×55 – 4 buttons – Gloss White (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

Tecla 55

Zennio Viet Nam

ZVIT55X1

Tecla 55 X1. PC-ABS Capacitive push button 55×55 – 1 button – Custom (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVIT55X2A

Tecla 55 X2. PC-ABS Capacitive push button 55×55 – 2 buttons – Anthracite (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVIT55X4S

Tecla 55 X4. PC-ABS Capacitive push button 55×55 – 4 buttons – Silver (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVIT55X6

Tecla 55 X6. PC-ABS Capacitive push button 55×55 – 6 buttons – Custom (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

ZVIT55X6W

Tecla 55 X6. PC-ABS Capacitive push button 55×55 – 6 buttons – White (ZS55 frame not included)

Zennio Viet Nam

Z35

Zennio Viet Nam

ZVI-Z35-A

Z35. Capacitive touch panel – Anthracite

Zennio Viet Nam

ZAC-PFSQTMD-W

Polycarbonate frame for SQTMD family – White (sample)

Zennio Viet Nam

ZAC-PFTMD-S

Polycarbonate frame for TMD and Z41 family – Silver (sample)

Zennio Viet Nam

ZAC-PFTMD-B

Polycarbonate frame for TMD and Z41 family – Antrhracite (sample)

Zennio Viet Nam

ZAC-HOLD

Metallic assembly for Z35, Flat and Tecla families

Zennio Viet Nam

ZN1-HOLDERSQ

Metallic assembly for SQTMD family

Zennio Viet Nam

ZN1-HOLDER

Metallic assembly for ZAS, Z41 and TMD families

Zennio Viet Nam

ACTUATORS

Đại lý ZENNIO Vietnam,STC Vietnam

Zennio Viet Nam

ZIOIB20V2

inBOX 20 v2. KNX multifunction actuator for flush mounting – 2 outputs 16A

Zennio Viet Nam

ZIO-MN20

MINiBOX 20. KNX multifunction actuator – 2 outputs 16A

Zennio Viet Nam

ZIOMN45V2

MINiBOX 45 v2. KNX multifunction actuator – 4 outputs 16A / 5 inputs A/D

Zennio Viet Nam

ZPR1612

ALLinBOX 1612. Multifunction device with KNX power supply, KNX-IP Interface, 16 outputs/12 inputs and logic module

Zennio Viet Nam

ZAC-SHUC2C

AC/DC Shutter coupler for up to two channels

Zennio Viet Nam

CLIMATE

Zennio Viet Nam

ZCL-2XFC2P

MAXinBOX FANCOIL 2CH2P. Fan coil controller for 2-pipe unit – 2 channels

Zennio Viet Nam

ZIOMN45V2

MINiBOX 45 v2. Fan coil controller for 2-pipe unit / 5 inputs A/D

Zennio Viet Nam

ZCL-FC010F

MAXinBOX FC 0-10V FAN. Fan coil controller for up to two 2/4-pipe units with 0-10 VDC fan speed control signal

Zennio Viet Nam

ZPR88

ALLinBOX 88. Multifunction device with KNX power supply, KNX-IP Interface, 8 outputs/8 inputs and logic module

Zennio Viet Nam

ZCLFB230C1

FANinBOX 230V 1CH. Ceiling fan controller 3-speeds @230VAC

Zennio Viet Nam

ZCLMITTE

KLIC-MITTE. Mitsubishi Ecodan-KNX gateway (IT connector)

Zennio Viet Nam

ZCLPA

KLIC-PA. Panasonic gateway

Zennio Viet Nam

LIGHTING

Zennio Viet Nam

ZDI-RGBCC3

Lumento C3. 3-channel constant current PWM dimmer for DC LED loads

Zennio Viet Nam

ZN1DI-RGBX4

Lumento X4. 4-channel constant voltage PWM dimmer for DV LED loads

Zennio Viet Nam

ZDI-DBDX2

DIMinBOX DX2. Universal dimmer actuator. 2 channels x 310W or 1 channel x 600W

Zennio Viet Nam

ZDI-DLB6

DALIBOX Broadcast 6CH. KNX-DALI Broadcast Interface for up to 6 channels with up to 20 ballasts each

Zennio Viet Nam

SENSORS

Zennio Viet Nam

ZIO-BIN2X

BIN 2X. Universal Interface 2 binary inputs/LED outputs

Zennio Viet Nam

ZIO-QUADP

QUAD Plus. Input module with 4 analog-digital inputs

Zennio Viet Nam

ZPDEZTPW

EyeZen TP. KNX motion detector with luminosity sensor for ceiling mounting – White

Zennio Viet Nam

ZS-FSEN-GW

Flat Sensato. KNX Humidity and Temperature sensor for flush mounting – Gloss White

Zennio Viet Nam

ZAC-NTC68F

NTC epoxi probe with additional cover

Zennio Viet Nam

ZPDEZINW

EyeZen IN. Motion detector with luminosity sensor for ceiling mounting – White

Zennio Viet Nam

STC là đai lý chính hãng ZENNIO tại Việt Nam – Đại lý ZENNIO Vietnam,STC Vietnam

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm ZENNIO tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *