Đại lý Welotec Vietnam,Welotec Vietnam

Đại lý Welotec Vietnam,Welotec Vietnam,STC Vietnam

Welotec – Chuyên gia về Máy tính Ngoại biên- Edge computing và Công nghệ Mạng.
Với hơn 50 năm kinh nghiệp, Welotec tạo ra các giải pháp công nghiệp cho cuộc sống thông minh hơn. Không ngừng được thúc đẩy bởi sự tò mò và ý chí cải tiến mạnh mẽ, Welotec luôn phấn đấu lấy việc IT / OT làm tâm điểm. Bằng cách này, Welotec cho phép khách hàng và đối tác trên toàn thế giới khai thác tiềm năng số hóa và trở thành SMART.
Welotec cung cấp các giải pháp – future-proof- không lỗi thời trong tương lai, hỗ trợ số hóa công nghiệp trong các lĩnh vực Năng lượng thông minh, Công nghiệp thông minh, Thành phố thông minh và Nông nghiệp thông minh.
Sản phẩm Welotect catelogy:
– Trạm phát sóng di động, Anten – Antenna
– Trạm phát sóng di động, Anten – Antenna PCTEL
– Bộ định tuyến , router công nghiệp, industrial router
– Máy tính công nghiệp- Industrial computer
– Radio Modun- Module radio
– Máy tính trạm- Substation
– Công tắc PoE – PoE Injector
– Gateway ngoại biên- Edge Gateway
– Máy tính railway – railway computer

Xem thêm list code sản phẩm

Code Mô Tả TV Group Sản phẩm
OWLC 4003 PA S1 Cảm biến phản xạ khuếch tán Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam
AM6/AP-2H Cảm biến tiệm cận Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam
AM6/AP-3H Cảm biến tiệm cận Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-3MWGV-2B050 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GPSGL-TMG-SPI-40NCB Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
5G Magneticfoot Antenna WAO-5G000F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-5G000F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-3MWGV-2B050 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GNSS1-TMG-40N Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WLP2458NGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GNSS1-TMG-26N Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
8117D Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GPS-NMO Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
CA450GP+-N Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
UHF 860-880 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
ASPB574 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVDB2458 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MLPV700/MLPV800 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB24495804 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAT410/435 0.5m / FME(m) Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MLPV Series Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
Code Mô Tả TV Group Sản phẩm
TK815L-EX0 bộ định tuyến Router Welotec, welotec Vietnam
Arrakis-pico-MK3 bộ định tuyến Router Welotec, welotec Vietnam
TK525L-W bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EGW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK535L1 bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK525L bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK812L bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK812L bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EX0 bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK525L bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK525L-W bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK535L1 bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EGW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK805W-EX0 bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK525W bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK805W-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GPSGL-TMG-SPI-40NCB Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GNSS1-TMG-40N Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
Code Mô Tả TV Group Sản phẩm
UGS-400 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
UES-106/UES-206/UES-208
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
UGS-208
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
UGS-505
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
UGS-505-4PoE
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
SL-5ES-1/SL-8ES-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
SLX-5ES-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
108TX/116TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
EB-5ES-PSE-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
1008TX-POE+ Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-8TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-8TX-POE Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-16TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-16M12 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-16M12-POE Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
Code Mô Tả TV Group Sản phẩm
Arrakis-pico-MK3 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
RSAPC Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
RSAEC Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Xeon/i3 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Arrakis-Mk3 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Vega-12210-2-QM77 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Arrakis-pico-2413-1-1900 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Vega-4A430-1-CF6 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Alderamin-pico Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
HSR/PRP Time-aware Redbox-DAN PCIe Card mạng welotec  Network card welotec, welotec Vietnam
SATEL Module Series – Embedded UHF Modules Modun welotec Module welotec Welotec, welotec Vietnam
SATEL XPRS – UHF and VHF IP Radio Router Modun welotec Module welotec Welotec, Đại lý Welotec Vietnam,Welotec Vietnam
SATEL Easy Series – Standard UHF Modem Modun welotec Module welotec Welotec, Đại lý Welotec Vietnam,Welotec Vietnam
UGI-501-1PoE Công tắc PoE PoE Injector welotec, Đại lý Welotec Vietnam,Welotec Vietnam
EB-PSE-24V Công tắc PoE PoE Injector welotec,Đại lý Welotec Vietnam,Welotec Vietnam
EG602 gateway ngoại biên Edge Gateway welotec, welotec vietnam
UGI-501-1PoE gateway ngoại biên Edge Gateway welotec, welotec vietnam
EB-PSE-24V gateway ngoại biên Edge Gateway welotec, welotec vietnam
EG503W, EG503L gateway ngoại biên Edge Gateway welotec, welotec vietnam
EG602 gateway ngoại biên Gateway Welotec, welotec Vietnam
EG602G gateway ngoại biên Gateway Welotec, welotec Vietnam
EG602L gateway ngoại biên 4G LTE Welotec, welotec Vietnam
RRAPC máy tính railway Railway Computer welotec, welotec vietnam

STC là đai lý chính hãng Welotec tại Việt Nam cung cấp sản phẩm Welotec

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *