Đại lý Teltonika Vietnam – Teltonika Vietnam

Đại lý Teltonika Vietnam – Teltonika Vietnam – STC Vietnam

Product

Code

Brand name

Fleet management

FMB900

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB920

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB001

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB010

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB110

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB120 

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB122 

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB125 – RS232 + RS485

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMA110

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMA120

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB202 

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB204

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMA202 

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMA204

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB630

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB962

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FMB964

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FM3612

Teltonika Vietnam, Teltonika ANS Vietnam, ANS Vietnam

Fleet management

FM3622

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FM6320

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

AKF301

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

ALL-CAN300

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

Bluetooth Temperature and Humidity sensor

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

iButton

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

LV-CAN200

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

OBDII connection extension cable

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

SIMPLE-CAN

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

TSM232

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

TTJ

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FM3001

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Fleet management

FM36M1

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Networking

LTE den nang luong mat troi

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Routers using LTE technology

RUT240

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Routers using LTE technology

RUT850

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Routers using LTE technology

RUT950

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Routers using LTE technology

RUT955

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Routers using 3G technology

RUT230

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT423

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT425

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT435

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT438

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT523

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT525

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT535

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT538

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT723

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT725

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT735

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

RUT838

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

UM6223

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

UM6225

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

UM6235

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using WiMAX technology

UM6238

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Devices using 2G technology

MODEMCOM/G10

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

Wire

WRP100

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

GH4 – Personal Trackers

GH4000 Handheld GNSS/GSM Tracker

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

MVC – mobile video camera

MVC300

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

MVC – mobile video camera

MVC323, 

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

MVC – mobile video camera

MVC325, 

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

MVC – mobile video camera

MVC335

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

MVC – mobile video camera

MVC338

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

MVC – mobile video camera

MVC330

Teltonika Vietnam, Teltonika STC Vietnam, STC Vietnam

STC Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

? Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm:
☎ 0907 973 975
? Email: pricing@stc-vietnam.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *