ARS60-A4K08192 – Encoder mã hóa tuyệt đối – Sick Vietnam – STC