NCR 120 – Máy rung khí nén dạng con lăn – Netter Vibration – STC