sab-cable Vietnam | đại lý sab-cable tại Vietnam 

sab-cable Vietnam | đại lý sab-cable tại Vietnam 

sab-cable Vietnam | đại lý sab-cable tại Vietnam | Cảm biến nhiệt độ sab-cable | Đầu dò nhiệt sab-cable | Nhiệt kế điện trở sab-cable | Đầu kết nối sab-cable

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận ngay báo giá mới nhất về sản phẩm sab-cable Vietnam 

STC đại lý chính thức hãng sab-cable tại Vietnam – sab-cable Vietnam 

  • Liên hệ ngay nhận báo giá – Miễn phí giao hàng khu vực TP. Hồ Chí Minh
  • Giao hàng trên toàn quốc
  • Hỗ trợ tư vấn 24/7

Xem thêm về STC Vietnam – đại lý chính thức hãng sab-cable tại Viet nam

List code sãn giá sab-cable Vietnam

Code Name
MTC 201 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
MTC 203 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
MTC 204 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
MTC 205 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
MTC 301 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
MTC 302 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
MTC 303 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
MTC 304 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
MTC 305  Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
RTD 501 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Vietnam 
RTD 503 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam 
RTD 505 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
RTD 601  Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
RTD 603  Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
RTD 604  Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
RTD 605 Mineral insulated thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
TH 22 LRV Thermo probe Đầu dò nhiệt sab-cable Viet nam
TH 22 LTV Thermo probe Đầu dò nhiệt sab-cable Viet nam
TH DRR Thermo probe Đầu dò nhiệt sab-cable Viet nam
TH 22 LTT Thermo probe Đầu dò nhiệt sab-cable Viet nam
THEL Plug-in thermocouple Phích cắm sab-cable Viet nam
TH DRR Thermo probe Đầu dò nhiệt sab-cable Viet nam
RRL Resistance probe Đầu dò điện trở sab-cable Viet nam
TGV  Resistance probe Đầu dò điện trở sab-cable Viet nam
TTL Resistance probe Đầu dò điện trở sab-cable Viet nam
RRL Resistance probe Đầu dò điện trở sab-cable Viet nam
RRL-VA Resistance probe Đầu dò điện trở sab-cable Viet nam
LiYY Resistance probe Đầu dò điện trở sab-cable Viet nam
T207-058-738  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T207-058-674 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T207-053-625 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T207-059-165 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T207-035-153 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T207-055-557 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T207-058-740  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T507-059-257 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T505-053-490 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T130-031-950 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T130-058-997 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T630-058-570 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T630-057-291 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T895-050-687  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T999-040-282 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T100-053-130 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T100-054-316 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T100-048-288 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T100-049-178  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T100-057-499 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T999-056-952 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T999-056-953 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T999-056-954 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T999-056-955  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T209-056-683  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T209-059-283  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T850-058-533  Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T850-058-509 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T850-058-426 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T850-057-580 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T850-057-251 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T850-059-012 Thermocouple Cảm biến nhiệt độ sab-cable Viet nam
T999-054-584 Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời sab-cable Viet nam
T999-053-055 Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời sab-cable Viet nam
T848-058-794  Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời sab-cable Viet nam
T848-059-408 Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời sab-cable Viet nam
T848-058-437  Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời sab-cable Viet nam
T848-046-828 Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời sab-cable Viet nam
T871-057-518  Outdoor temperature sensor  Cảm biến nhiệt độ ngoài trời sab-cable Viet nam
T871-052-910 resistance thermometer Nhiệt kế điện trở sab-cable Viet nam
T207-058-948  resistance thermometer Nhiệt kế điện trở sab-cable Viet nam
T207-058-946  resistance thermometer Nhiệt kế điện trở sab-cable Viet nam
T207-055-402  resistance thermometer Nhiệt kế điện trở sab-cable Viet nam
T499-058-977 8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối sab-cable Viet nam
T499-058-979  8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối  sab-cable Viet nam 
T065-052-975  8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối  sab-cable Viet nam 
T065-053-717 8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối  sab-cable Viet nam 
T065-058-810 8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối sab-cable Viet nam 
T065-038-531 8-plug and 16-plug connectors Đầu kết nối sab-cable Viet nam 

STC: Đại lý chính thức hãng sab-cable tại Vietnam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *