Tag Archives: KATflow 210 Katronic Vietnam

KATflow 200 Katronic Vietnam – Lưu lượng ứng dụng xử lí nước thải

Hand-held_ultrasonic_flow_meter_KATflow_200 katronic vietnam

KATflow 200 Katronic Vietnam- Lưu lượng kế siêu âm ứng dụng xử lí nước thải – Thiết bị đo lưu lượng dạng kẹp ống cho ngành công nghiệp xử lý nước và nước thải. Nhiệm vụ : Lưu lượng kế siêu âm dạng kẹp có thể cung cấp các giải pháp đo lường mà các […]