Đại lý HMS Group Vietnam – HMS Group Vietnam

Đại lý HMS Group Vietnam – HMS Group Vietnam – STC Vietnam

eWON Cosy 141

HMS Part #

Industrial Internet Router: eWON COSY 141 MPI

EC51460_00MA

eWON Cosy 131

HMS Part #

Industrial Internet Router: eWON COSY 131 Normal

EC61330_00MA

Industrial Internet Router: eWON COSY 131 Wifi

EC6133C_00MA

Industrial Internet Router: eWON COSY 131 3G+

EC6133D_01MA

Industrial Internet Router: eWON COSY 131 4G APAC

EC6133F_00MA

Industrial Internet Router: eWON COSY 131 4G EU

EC6133G_00MA

Industrial Internet Router: eWON COSY131 4G NA

EC6133H_00MA

Accessories

HMS Part #

Flexy and eWON replacement battery

FAC90101_0000

Pentaband antenna  for eWON Flexy and eWON Cosy 131

FAC90501_0000

Pentaband antenna with 2m cable  for eWON Flexy and eWON Cosy 131

FAC90501_0100

WIFI antenna  for eWON Flexy and eWON Cosy 131

FAC90701_0000

2m cable for WIFI antenna for eWON Flexy and eWON Cosy 131

FAC90701_0100

Antenna 4G/3G/GSM (1 m)

FAC90801_0000

4G bracket mounted antenna with 5m cable to SMA connector for eWON Cosy /Flexy 

FAC90901_0100

Dipole Terminal Antenna, hinged SMA connector

FAC90901_0000

Power connector for Cosy141 & CD Family

ACCO_W330

IO connector  for Cosy141 & CD Family

ACCO_IO

Other

HMS Part #

Single Cosy 131 printed cardbox

FAC80301

Bundle 5 Cosy 131 printed cardbox

FAC80401

Cosy 131 3G+ Dummy 

MKT6133D

eWON Flexy205

HMS Part #

Industrial Internet router – eWON Flexy205

Flexy20500_00MA

Extension cards

HMS Part #

2 Serial ports extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLA3301_00

3G extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3202_01

4G Verizon extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3203_00

4G EU extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3204_00

4G NA extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3205_00

WIFI extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3271_00

USB extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3601_00

MPI extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLC3701_00

Single ethernet extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLX3101_00

IO extension board (8DI-4AI-2DO)

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLX3402_00

viewON                                                                 HMI Editor software to create animated web pages for eWON4xxx and Flexy

HMS Part #

viewON License

VW30001

 eSync                                                                 Remote Data Connector Software

HMS Part #

eSync license

SY10002

Accessories

HMS Part #

Flexy replacement battery

FAC90101_0000

Power connector 

FAC90201_0000

Flexy blank extension front plate

FAC90301_0000

Flexy IO connector

FAC90401_0000

Pentaband antenna 

FAC90501_0000

Pentaband antenna with 2m cable 

FAC90501_0100

Flexy Industrial EUM Car

FAC90601_0100

WIFI Antenna 

FAC90701_0000

2m cable for WIFI Antenna 

FAC90701_0100

Antenna 4G/3G/GSM (1 m)

FAC90801_0000

4G antenna 

FAC90901_0000

4G antenna with 5m cable and mounting bracket

FAC90901_0100

Cables

HMS Part #

Cable SubD9/MiniDIN

EW40906

Siemens S5 Cable

EW40910

Siemens S7 Cable

EW40912

eWON Flexy 205 Starter Kit

STK205

Flexy base module printed box 

FAC80101_0000

Talk2M Pro

HMS Part #

Talk2M Pro yearly fee pack

TM50041

Talk2M Pro additional yearly fee pack

TM50042

Talk2M Pro 3 months trial Pack

TM50049

eWON Base Modules

HMS Part #

Industrial Internet router – eWON Flexy101

Flexy10100_00MA

Industrial Internet router – eWON Flexy102

Flexy10200_00MA

Industrial Internet router – eWON Flexy103

Flexy10300_00MA

Industrial Internet router – eWON Flexy201

Flexy20100_00MA

Industrial Internet router – eWON Flexy202

Flexy20200_00MA

Industrial Internet router – eWON Flexy203

Flexy20300_00MA

Extension cards

HMS Part #

2 Serial ports extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLA3301_00

PSTN extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLA3501_00

3G extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3202_01

4G Verizon extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3203_00

4G EU extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3204_00

4G NA extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3205_00

WIFI extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3271_00

USB extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLB3601_00

MPI extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLC3701_00

Single ethernet extension board

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLX3101_00

IO extension board (8DI-4AI-2DO)

for eWON Flexy Industrial Internet Router

FLX3402_00

viewON                                                                 HMI Editor software to create animated web pages for eWON4xxx and Flexy

HMS Part #

viewON License

VW30001

 eSync                                                                 Remote Data Connector Software

HMS Part #

eSync license

SY10002

Accessories

HMS Part #

Flexy replacement battery

FAC90101_0000

Power connector 

FAC90201_0000

Flexy blank extension front plate

FAC90301_0000

Flexy IO connector

FAC90401_0000

Pentaband antenna 

FAC90501_0000

Pentaband antenna with 2m cable 

FAC90501_0100

Flexy Industrial EUM Car

FAC90601_0100

WIFI Antenna 

FAC90701_0000

2m cable for WIFI Antenna 

FAC90701_0100

Antenna 4G/3G/GSM (1 m)

FAC90801_0000

4G antenna 

FAC90901_0000

4G antenna with 5m cable and mounting bracket

FAC90901_0100

Cables

HMS Part #

Cable SubD9/MiniDIN

EW40906

Siemens S5 Cable

EW40910

Siemens S7 Cable

EW40912

eWON Flexy 205 Starter Kit

STK205

Flexy base module printed box 

FAC80101_0000

Talk2M Pro

HMS Part #

Talk2M Pro yearly fee pack

TM50041

Talk2M Pro additional yearly fee pack

TM50042

Talk2M Pro 3 months trial Pack

TM50049

Netbiter Argos Services

HMS Part #

Manage & Analyze 

NB4000

V&C – Extended Log buffer 250K 

NB4001

V&C – Extended Log buffer 1000K 

NB4002

Remote Access with unlimited data traffic 

NB4003

M&A with extended log buffer 250K 

NB4500

M&A with extended log buffer 1000K 

NB4502

M&A with unlimited data traffic for Remote Access

NB4503

10 x Manage & Analyze (one key with 10 licenses)

NB4010

10 x M&A with extended log buffer 250K 

NB4510

10 x M&A with extended log buffer 1000K 

NB4512

10 x M&A with unlimited data traffic for Remote Access

NB4513

50 x Manage & Analyze (one key with 50 licenses)

NB4050

50 x M&A with extended log buffer 250K 

NB4550

50 x M&A with extended log buffer 1000K 

NB4552

50 x M&A with unlimited data traffic for Remote Access

NB4553

Netbiter Argos add-on – user accounts (10 additional users) 

NB4610

Argos Enterprice Licensing

HMS Part #

Argos Enterprise Licensing – MA-LOG50

NB4900

Argos Enterprise Licensing – MA-LOG250

NB4950

Argos Enterprise Licensing – MA-LOG1000

NB4952

Talk2M Pro

HMS Part #

Talk2M Pro yearly fee pack

TM50041

Talk2M Pro additional yearly fee pack

TM50042

Talk2M Pro 3 months trial Pack

TM50049

eFIVE  25                                                                VPN server appliances for eWON extranets

HMS Part #

eFive 25 Appliance

E510101

Gold program 1 year

E591101

Gold program 3 years

E593101

eFIVE  100                                                               VPN server appliances for eWON extranets

HMS Part #

eFive100 Appliance

E520201

Gold program 1 year

E591201

Gold program 3 years

E593201

Netbiter Communication Gateways

HMS Part #

Netbiter EC350 (Ethernet, 3G, GPS)

NB1005

Netbiter EC320 (Ethernet 2G,GPS)

NB1021

Netbiter EC360 Europe (Ethernet, 4G, GPS)

NB1022

Netbiter EC360 North America (Ethernet, 4G, GPS)

NB1023

Netbiter EC310 (Ethernet)

NB1007

Netbiter LC350 TWX (Ethernet, 3G)

NB1015

Netbiter LC310 TWX (Ethernet)

NB1014

Netbiter Accessories

HMS Part #

SMA quadband antenna (angled)

E-021

SMA quadband antenna (magnetic foot with 5m cable)

E-022

Cable for SMA antenna 3m

E-023

Cable for SMA antenna 5m

E-024

Cable for SMA antenna 10m

E-025

Power supply (Europe,UK, USA)

E-014

GPS receiver SA-920, RS232

E-019

DIN rail mounting kit (for Netbiter versions with metal housing)

M-008

DC Power Monitor

NB3000

Antenna 3G/GSM & GPS (1,5m)

NB3004

Antenna 4G/3G/GSM (1 m)

FAC90801_0000 

Ultrasonic Tank Sensor

SP1616

Argos Enterprice Licensing

HMS Part #

Argos Enterprise Licensing – MA-LOG50

NB4900

Argos Enterprise Licensing – MA-LOG250

NB4950

Argos Enterprise Licensing – MA-LOG1000

NB4952

I/O Extenders

HMS Part #

I/O Extender combined digital and analog I/O

IOX-DAIO

I/O Extender 4 relay output

IOX-4RO

I/O Extender 8 digital I/O

IOX-8DIO

I/O Extender 6 temperature input

IOX-6RTD

I/O Extender 8 analog input voltage 

IOX-8AIV

I/O Extender 8 analog input current

IOX-8AIIS

STC là đai lý chính hãng HMS Group tại Việt Nam – Đại lý HMS Group Vietnam – HMS Group Vietnam

Cung cấp Hàng chính hãng – Tư vấn kỹ thuật 24/7 – Chuyên lắp đặt dự án uy tín, chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *