LR 110L TS38 15- Cảm biến quang điện – Telco Vietnam – STC Vietnam