S9I40GBHCE, S/N: 1900006800-150126-001 SPG Vietnam

S9I40GBHCE, S/N: 1900006800-150126-001 SPG Vietnam

Đại lý SPG Vietnam,S9I40GBHCE, S/N: 1900006800-150126-001 SPG Vietnam,SPG Vietnam

✅ Hàng sẵn kho ✅ Ship toàn quốc ✅ Hàng chính hãng

S9I40GBHCE SPG Vietnam

Điện áp: 1pha/100V/110V/50Hz/60Hz.

Mặt bích: vuông 60mm

Gắn các hộp giảm tốc:

Đường kính trục : Phi 6mm ( Vát trục)

Các model: S6I03GA, S6I03GACE, S6I03GC, S6I03GCCE, S6I03GE, S6I03GECE

Hộp giảm tốc: S6DT3B, S6DT3.6B, S6DT5B, S6DT6B, S6DT7.5B, S6DT9B, S6DT10B, S6DT12.5B, S6DT18B, S6DT20B, S6DT25B, S6DT30B, S6DT36B, S6DT40B, S6DT50B, S6DT60B, S6DT75B, S6DT90B, S6DT100B, S6DT120B, S6DT150B, S6DT180B, S6DT200B, S6DT250B

Công suất: 6W

Điện áp: 1pha/100V/110V/200V/220V/240V/50Hz/60Hz.

Mặt bích: vuông 60mm

Gắn các hộp giảm tốc:

Đường kính trục : Phi 8mm ( Vát trục)

Các model: S6I06GA, S6I06GACE, S6I06GC, S6I06GCCE, S6I06GE, S6I06GECE, S6I06GB, S6I06GBCE, S6I06GX, S6I06GXCE, S6I06GD, S6I06GDCE

Hộp giảm tốc:

– Dạng rãnh then: S6KA3B, S6KA3.6B, S6KA5B, S6KA6B, S6KA7.5B, S6KA9B, S6KA10B, S6KA12.5B, S6KA18B, S6KA20B, S6KA25B, S6KA30B, S6KA36B, S6KA40B, S6KA50B, S6KA60B, S6KA75B, S6KA90B, S6KA100B, S6KA120B, S6KA150B, S6KA180B, S6KA200B, S6KA250B

– Dạng vát trục: S6DA3B, S6DA3.6B, S6DA5B, S6DA6B, S6DA7.5B, S6DA9B, S6DA10B, S6DA12.5B, S6DA18B, S6DA20B, S6DA25B, S6DA30B, S6DA36B, S6DA40B, S6DA50B, S6DA60B, S6DA75B, S6DA90B, S6DA100B, S6DA120B, S6DA150B, S6DA180B, S6DA200B,

Công suất: 15W

Điện áp: 1pha/100V/110V/200V/220V/240V/50Hz/60Hz.

Mặt bích: vuông 70mm hoặc vuông 80mm

Gắn các hộp giảm tốc:

Đường kính trục : Phi 10mm

Các model:

Model motor

S7I15GA, S7I15GB, S7I15GC, S7I15GD, S7I15GE, S7I15GX, S7I15GACE, S7I15GBCE, S7I15GCCE, S7I15GDCE, S7I15GECE, S7I15GXCE, S8I15GA, S8I15GB, S8I15GC, S8I15GD, S8I15GE, S8I15GX,S8I15GA(TP), S8I15GB(TP), S8I15GC(TP), S8I15GD(TP), S8I15GE(TP), S8I15GX(TP),S8I15GACE, S8I15GBCE, S8I15GCCE, S8I15GDCE, S8I15GECE, S8I15GXCE,

Hộp giảm tốc:

Vuông 70mm:

– Dạng rãnh then: S7KA3B, S7KA3.6B, S7KA5B, S7KA6B, S7KA7.5B, S7KA9B, S7KA10B, S7KA12.5B, S7KA18B, S7KA20B, S7KA25B, S7KA30B, S7KA36B, S7KA40B, S7KA50B, S7KA60B, S7KA75B, S7KA90B, S7KA100B, S7KA120B, S7KA150B, S7KA180B, S7KA200B, S7KA250B

– Dạng vát trục: S7DA3B, S7DA3.6B, S7DA5B, S7DA6B, S7DA7.5B, S7DA9B, S7DA10B, S7DA12.5B, S7DA18B, S7DA20B, S7DA25B, S7DA30B, S7DA36B, S7DA40B, S7DA50B, S7DA60B, S7DA75B, S7DA90B, S7DA100B, S7DA120B, S7DA150B, S7DA180B, S7DA200B, S7DA250B

Vuông 80mm:

Dạng rãnh then: S8KA3B, S8KA3.6B, S8KA5B, S8KA6B, S8KA7.5B, S8KA9B, S8KA10B, S8KA12.5B, S8KA18B, S8KA20B, S8KA25B, S8KA30B, S8KA36B, S8KA40B, S8KA50B, S8KA60B, S8KA75B, S8KA90B, S8KA100B, S8KA120B, S8KA150B, S8KA180B, S8KA200B, S8KA250B

– Dạng vát trục: S8DA3B, S8DA3.6B, S8DA5B, S8DA6B, S8DA7.5B, S8DA9B, S8DA10B, S8DA12.5B, S8DA18B, S8DA20B, S8DA25B, S8DA30B, S8DA36B, S8DA40B, S8DA50B, S8DA60B, S8DA75B, S8DA90B, S8DA100B, S8DA120B, S8DA150B, S8DA180B, S8DA200B, S8DA250B

Công suất: 25W

Điện áp: 1pha/100V/110V/200V/220V/240V/50Hz/60Hz.

               hoặc 3pha 220V/380V/50Hz/60Hz

Mặt bích:  vuông 80mm

Gắn các hộp giảm tốc:

Đường kính trục : Phi 10mm

S8I25GA, S8I25GB, S8I25GC, S8I25GD, S8I25GE, S8I25GX, S8I25GU, S8I25GT,S8I25GS,S8I25GA(TP), S8I25GB(TP), S8I25GC(TP), S8I25GD(TP), S8I25GE(TP), S8I25GX(TP), S8I25GACE, S8I25GBCE, S8I25GCCE, S8I25GDCE, S8I25GECE, S8I25GXCE, S8I25GUCE, S8I25GTCE, S8I25GSCE

Hộp giảm tốc:

Dạng rãnh then: S8KA3B, S8KA3.6B, S8KA5B, S8KA6B, S8KA7.5B, S8KA9B, S8KA10B, S8KA12.5B, S8KA18B, S8KA20B, S8KA25B, S8KA30B, S8KA36B, S8KA40B, S8KA50B, S8KA60B, S8KA75B, S8KA90B, S8KA100B, S8KA120B, S8KA150B, S8KA180B, S8KA200B, S8KA250B

– Dạng vát trục: S8DA3B, S8DA3.6B, S8DA5B, S8DA6B, S8DA7.5B, S8DA9B, S8DA10B, S8DA12.5B, S8DA18B, S8DA20B, S8DA25B, S8DA30B, S8DA36B, S8DA40B, S8DA50B, S8DA60B, S8DA75B, S8DA90B, S8DA100B, S8DA120B, S8DA150B, S8DA180B, S8DA200B, S8DA250B

 

S9I40GBHCE, S/N: 1900006800-150126-001

SPG

S9I40GBHCE, S/N: 1900006800-150126-002

SPG

S9R40GBLCE, 40W, 1PH. 220V 60HZ 0.46A 3.5MF

SPG

SUA90IA-V12, OUTPUT: 90W, 1PH. 110V 60HZ 2.10A 24MF

SPG

S9I90GAH-V12CE, S/N: 1503006700-150121-0001

SPG

S9I90GAH-V12CE, S/N: 1503006700-150121-0002

SPG

S9R90GDH-TCE

SPG

SUA90IC-V12

SPG

S9R40GXL-CE

SPG

STC là đai lý chính hãng PROFIMESSSPG tại Việt Nam 

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm SPG tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *