OKS 7 T10-14 S9 Nhiệt kế hồng ngoại Song Thành Công Proxitron

Ms. Trinh – SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com