Đại lý Arista Vietnam – Arista Vietnam

Đại lý Arista Vietnam – Arista Vietnam – STC Vietnam

Filed

Products

Vietnamese Name

Model

Hãng

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1806AP

Đại lý Arista Vietnam – Arista Vietnam – STC Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1808AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1810AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1812AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1815AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1817AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1818AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1819AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1821AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1824AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Flush Bezel Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1915AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Flush Bezel Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Flush Bezel Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1917AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Flush Bezel Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1919AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Bảng điều khiển Mount Mount

Flush Bezel Bảng điều khiển cảm ứng điện trở gắn màn hình công nghiệp

ADM-1921AP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Viền trước IP50, Màn hình LCD cảm ứng điện trở 5 dây, Tùy chọn độ sáng cao

ADM-5815BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Viền trước IP50, Màn hình LCD cảm ứng điện trở 5 dây, Tùy chọn độ sáng cao

ADM-5817BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Viền trước IP50, Màn hình LCD cảm ứng điện trở 5 dây, Tùy chọn độ sáng cao

ADM-5818BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Viền trước IP50, Màn hình LCD cảm ứng điện trở 5 dây, Tùy chọn độ sáng cao

ADM-5819BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Viền trước IP50, Màn hình LCD cảm ứng điện trở 5 dây, Tùy chọn độ sáng cao

ADM-5821BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Viền trước IP50, Màn hình LCD cảm ứng điện trở 5 dây, Tùy chọn độ sáng cao

ADM-5824BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Màn hình cảm ứng đa điểm

ADM-2116BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Màn hình cảm ứng đa điểm

ADM-2118BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Màn hình cảm ứng đa điểm

ADM-2121BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Màn hình cảm ứng đa điểm

ADM-2124BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Màn hình cảm ứng đa điểm

ADM-2132BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình VESA treo tường

Màn hình cảm ứng đa điểm

ADM-2155BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình chống nước

Màn hình cảm ứng điện trở công nghiệp chống nước Nema 4X

ADM-5815AX

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình chống nước

Màn hình cảm ứng điện trở công nghiệp chống nước Nema 4X

ADM-5817AX

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình chống nước

Màn hình cảm ứng điện trở công nghiệp chống nước Nema 4X

ADM-5819AX

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình chống nước

Màn hình cảm ứng công nghiệp Nema 4X chống nước đa chạm

ADM-2121AX

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình chống nước

IR Touch Chống nước Nema 4X Màn hình công nghiệp

ADM-5842AX

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình lớn

Màn hình lớn

ADM-2132BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình lớn

Màn hình lớn

ADM-2155BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình lớn

Màn hình lớn

ADM-5865BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình lớn

Màn hình lớn

ADM-5884BP

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình Mount Mount

Màn hình LCD công nghiệp Mount Mount

ADM-1818AR

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình lớp biển

Màn hình LCD chống nước lớp Marine

ADM-1817AM

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình lớp biển

Màn hình LCD chống nước lớp Marine

ADM-1819AM

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Màn hình công nghiệp

Màn hình lớp biển

Màn hình LCD chống nước lớp Marine

ADM-1821AM

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Intel Bay Trail E3845 nguyên tử

ARP-3610AP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Intel Bay Trail E3845 nguyên tử

ARP-3615AP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Intel Bay Trail E3845 nguyên tử

ARP-3617AP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Intel Bay Trail E3845 nguyên tử

ARP-3619AP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Intel Bay Trail E3845 nguyên tử

ARP-3621AP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Intel Bay Trail E3845 nguyên tử

ARP-3624AP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-1715AP-108-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-1715BW-108-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-1717AP-108-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-1719AP-108-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-2215AP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-2217AP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-2219AP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-2221AP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-3615AP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-3619AP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Skylake

ARP-3621AP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Ivy Bridge Sandy Bridge

ARP-1715AP-108-G00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Ivy Bridge Sandy Bridge

ARP-1715BW-108-G00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Ivy Bridge Sandy Bridge

ARP-1717AP-108-G00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Ivy Bridge Sandy Bridge

ARP-1719AP-108-G00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Ivy Bridge Sandy Bridge

ARP-2215AP-G01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Ivy Bridge Sandy Bridge

ARP-2217AP-G01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Ivy Bridge Sandy Bridge

ARP-2219AP-G01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Bảng điều khiển máy tính bảng công nghiệp

Ivy Bridge Sandy Bridge

ARP-2221AP-G01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp gắn tường VESA

IP50 / 65 Bảng PC, Màn hình LCD cảm ứng điện dung cảm ứng được chiếu

ARP-3816BP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp gắn tường VESA

IP50 / 65 Bảng PC, Màn hình LCD cảm ứng điện dung cảm ứng được chiếu

ARP-3818BP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp gắn tường VESA

IP50 / 65 Bảng PC, Màn hình LCD cảm ứng điện dung cảm ứng được chiếu

ARP-3821BP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp gắn tường VESA

IP50 / 65 Bảng PC, Màn hình LCD cảm ứng điện dung cảm ứng được chiếu

ARP-3821BX-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp gắn tường VESA

IP50 / 65 Bảng PC, Màn hình LCD cảm ứng điện dung cảm ứng được chiếu

ARP-3816BP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp gắn tường VESA

IP50 / 65 Bảng PC, Màn hình LCD cảm ứng điện dung cảm ứng được chiếu

ARP-3818BP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp gắn tường VESA

IP50 / 65 Bảng PC, Màn hình LCD cảm ứng điện dung cảm ứng được chiếu

ARP-3821BP-H01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5515AX-D00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5517AX-D00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5519AX-D00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5515AX-G00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5517AX-G00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5519AX-G00

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5515AX-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5517AX-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5519AX-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-3821AX-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-3821BX-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

PC chống nước công nghiệp

ARP-5542AX-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp khổ lớn

Máy tính bảng IP50, Mô-đun CPU có thể tháo rời, Tùy chọn cảm ứng điện trở 5 dây

ARP-5565BP-C01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp khổ lớn

Máy tính bảng IP50, Mô-đun CPU có thể tháo rời, Tùy chọn cảm ứng điện trở 5 dây

ARP-3855BP-E01

Arista Vietnam, Đại lý Aista Vietnam

Bảng điều khiển công nghiệp

Máy tính bảng công nghiệp khổ lớn

Máy tính bảng IP50, Mô-đun CPU có thể tháo rời, Tùy chọn cảm ứng điện trở 5 dây

ARP-5565BP-E01

Đại lý Arista Vietnam – Arista Vietnam – STC Vietnam

STC là đai lý chính hãng Arista tại Việt Nam – Đại lý Arista Vietnam – Arista Vietnam – STC Vietnam

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm Arista tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *