Bamo Vietnam – Đại lý Bamo tại Vietnam

Bamo Vietnam – Đại lý Bamo tại Vietnam

Đại lý Bamo Vietnam

Giới thiệu về Bamo Vietnam:

BAMO Mesures SAS là nhà sản xuất đến từ Châu Âu, chuyên sản xuất cảm biến và các thiết bị giám sát, phân tích chất lỏng.

BAMO chuyên về các sản phẩm:

 • Phân tích và đo chất lỏng, pH, clo, độ dẫn điện của nước, độ đục và oxy hòa tan
 • Kiểm soát và đo mức, lưu lượng, áp suất và nhiệt độ
 • Van cơ và van tự động

Các sản phẩm của chúng tôi phục vụ trong các hệ thống điều khiển thủy lực, cơ khí, điện tử và ép nhựa.

Quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm của BAMO đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Đại diện kỹ thuật và thương mại của BAMO hiện diện khắp châu Âu.

BAMO Mesures luôn vì sự hài lòng của khách hàng.

Danh sách sản phẩm Bamo Vietnam:

 • Thiết bị đo độ pH và chỉ số Oxy hóa-khử Bamo
 • Thiết bị đo nồng độ clo, chất khử trùng Bamo
 • Thiết bị xử lý dữ liệu Bamo
 • Thiết bị đo độ dẫn điện Bamo
 • Thiết bị đo độ cứng của nước
 • Thiết bị đo độ đục Bamo
 • Thiết bị đo oxy Bamo
 • Thiết bị đo mức Bamo
 • Thiết bị đo mức Bamo
 • Thiết bị đo nhiệt độ Bamo
 • Thiết bị đo lưu lượng Bamo
 • Thiết bị đo áp suất Bamo
 • Van nhựa Bamo
 • Van kim loại Bamo

List code sãn giá Bamo:

Nhà sản xuất Model Name of product Vietnamese name Nhóm sản phẩm Brand name Link
BAMO BAMOPHAR 107 pH / mV Monitor Thiết bị kiểm soát pH/mV BAMO Thiết bị đo pH và ORP BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  viet nam, Đầu dò BAMO https://www.bamo.eu/international/s4_cat406.htm
BAMO 9336 pH and ORP Immersion probes Đầu dò pH và ORP dạng nhúng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  viet nam, Đầu dò BAMO
BAMO 9337 pH and ORP immersion probe – Built-in temperature sensor Đầu dò pH và ORP dạng nhúng, tích hợp cảm biến nhiệt độ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  viet nam, Đầu dò BAMO
BAMO 9339 Immersion probe pH/ORP Đầu dò pH và ORP dạng nhúng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9346 Immersion probe for pH and ORP measurements Đầu dò pH và ORP BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9200 pH and ORP in-line measuring cells Thiết bị đo pH và ORP BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9240 In-line electrode holder for 1 electrode pH or ORP Giá đỡ điện cực trong dòng cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9400 On-line holder for pH or ORP electrode Giá đỡ điện cực cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9410 On-line holder for pH and ORP electrodes Giá đỡ điện cực cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9500 In-line electrode holders under pressure Giá đỡ điện cực trong dòng chịu áp suất BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 8306 Probe holder poles Cực giữ đầu dò BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9360 Auto-cleaning probe Đầu dò tự làm sạch BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO pH – ORP Industrial application electrodes Điện cực công nghiệp BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9090 Compensation temperature probes Đầu dò bù trừ nhiệt độ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 2000 series pH heavy duty electrodes Điện cực pH hạng nặng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO Pooltest 3 Photometer for chlorine and isocyanuric acid Máy đo quang clo và axit isocyanuric BAMO Thiết bị đo Chlorine, disinfection BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO https://www.bamo.eu/international/s4_cat1432.htm
BAMO MW-10 – MW-11 Pocket photometers for chlorine measurement Máy đo quang clo cầm tay BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO
BAMO ClO₂⁺ Colorimeter for chlorine and chlorine dioxide Máy đo màu clo và điôxít clo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo màu BAMO
BAMO CHLOROMETRE DUO HANDHELD PHOTOMETER FOR CHLORINE HIGH RANGE Máy đo quang clo tầm xa cầm tay BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO
BAMO CL4.2 Free chlorine sensor, at constant pH Cảm biến clo tự do với pH không đổi BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CC1 Sensor for free chlorine with stabilizers Cảm biến clo tự do với chất ổn định BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CS4 Free chlorine sensor Cảm biến clo tự do BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CP4 Total chlorine sensor Cảm biến clo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO BR1 Bromine sensor Cảm biến brom BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CD7 Chlorine dioxide sensor Cảm biến clo điôxít BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CCK Free chlorine, ozone, chlorine dioxide sensor Cảm biến clo, ôzôn, clo điôxít tự do BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO AS2 and AS3 Free chlorine and chlorine dioxide sensors Cảm biến clo, clo điôxít tự do BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO OZ7 Ozone sensor Cảm biến ôzôn BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO OZ10 Ozone sensor Cảm biến ôzôn BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO WP7 Hydrogen peroxide sensor Cảm biến hydrogen peroxide BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO PES7 Peracetic acid sensor Cảm biến acid peracetic  BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO P9 Peracetic acid sensor 60°C Cảm biến acid peracetic 60°C BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO MEASURING CELLS Amperometric sensors Cảm biến điện tích BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO BAMOPHAR 194 Disinfectant monitoring and control Kiểm soát chất khử  trùng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bộ điều khiển BAMO
BAMO NEON Monitor for CCK sensor Màn hình cho cảm biến CCK BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO
BAMO BMG 72 Wall mount galvanometric indicator Đồng hồ báo điện kế treo tường BAMO Thiết bị quản lý dữ liệu- Data processors BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO https://www.bamo.eu/international/s4_cat407.htm
BAMO NANODAC Recorder – Digital and Graphic indicator Thiết bị ghi – hiển thị đồ họa và KTS BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO
BAMO BAMOPHAR 216 Monitor – Recorder Thiết bị ghi – kiểm soát BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Recorder BAMO
BAMO BAMOWIZ Digital and graphical display Hiển thị kĩ thuật và đồ họa BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ITU 402 – ITU 412 Panel mounting indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ITU 404 – ITU 414 Panel mounting indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BMPC 4896 Wall mount cabinet for 48×96 mm indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MultiCONT Multi-parameter monitor Màn hình đa thông số BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO EVEREST 214S 2 Channels, 4 thresholds, Relay Rơle BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CUB-233 Versatil converter Bộ chuyển đổi BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BXNT Intrinsic safety converter Bộ chuyển đổi BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GsM 25e Modem GSM / GPRS Modem BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GSM module WITH CABINET GSM and Wall mounting housing Module BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ES 2001 Amplifier relay Bộ khuếch đại Rơle BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RDN 11 Intrinsic safety relay Rơle BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOTOP 281 Frequency converter Bộ chuyển tần BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOTOP Frequency converter Bộ chuyển tần BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BIF 6040 Flow-rate and totalizer Bộ đo lưu lượng và tính tổng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BCP 48 Programmable Counter / Downcounter Bộ đếm có thể lập trình BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO LAS Resistivity monitor Màn hình điện trở suất BAMO Thiết bị độ dẫn điện -Conductivity BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam https://www.bamo.eu/international/s4_cat408.htm
BAMO BAMOPHOX 319 ML-DB Resistivity Metre Thiết bị đo điện trở suất BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPHAR 323 Conductivity / Resistivity Thiết bị đo độ dẫn điện / Điện trở suất BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BS – BC Conductivity and resistivity probes Đầu dò độ dẫn điện / Điện trở suất BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BF 1200 Series Conductivity measuring electrode Điện cực đo độ dẫn điện BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TCS 3020 Series Inductive conductivity probe in NORYL Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPHAR 364 Conductivity meter for inductive probe Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TCL S50 Inductive conductivity, PEEK probe Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOSOFT Smart Water hardness monitor Thiết bị kiểm soát độ cứng của nước BAMO Độ cứng của nước -Water hardness BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam https://www.bamo.eu/international/s4_cat1433.htm
BAMO TURBISWITCH GS4 Turbidity controller Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO Thiết bị kiểm tra độ đục -Turbidity BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam https://www.bamo.eu/international/s4_cat652.htm
BAMO TURBISWITCH GA 1 / GA 5 / GA 11 Turbidity measuring cells Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TURBISWITCH CP2 Immersion probe Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MUDLine® TGS Battery operated sludge level controller Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MUDSonic Underwater settled solids detector Thiết bị phát hiện chất rắn BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPHAR 436 Turbidity monitor Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TURBISENS Turbidity transmitter, Immersion Probe Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TURBICUBE In-line turbidity system Hệ thống kiểm soát độ đục BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TRUBOMAT GAB In-line turbidity system Hệ thống kiểm soát độ đục BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPORT MI 415 Handheld turbidity-meter Thiết bị đo độ đục cầm tay BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOWIZ 452 Dissolved oxygen monitor Thiết bị kiểm soát độ hòa tan Oxy BAMO Thiết bị đo Oxy -Oxygen BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam https://www.bamo.eu/international/s4_cat409.htm
BAMO BAMOX 453 Dissolved oxygen optical probe Đầu dò quang độ hòa tan Oxy BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVASWITCH Vibrating fork level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO Thiết bị đo mức – Level measurement BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam https://www.bamo.eu/international/s4_cat410.htm
BAMO NIVOSTOP SS2 Float switches Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® – SG2 Float level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP / C FLOAT LEVEL CONTROLLER Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® PR2 / Ex ATEX certified float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® – MEZZO Float level regulator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® ECO Float level regulator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® PR2-H05 Float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® / ACS Float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOMAG Magnetic float level switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CNL Side level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VAFLO Level controller with stop valve Thiết bị kiểm soát mức có van dừng BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SNR 4 Level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ES 2001 Resistive level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NivOil® / 230 V AC Alarm unit for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NivOil® / 12 V dc Alarm system for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOBOX SOLAR (BBS) Solar powered alarm unit for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO RAC 531 Level detection for oil-water separators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO GAD 531 Level detection for grease-water separators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO RXM 2851 Resistive level detector Máy dò mức điện trở BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO STE Resistive level probe Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO BES 680 Floor leak detection Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO TVI & MINITEV Resistive level probes Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO HE – HS Resistive level with flexible probes HS Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO EF / EFC Level electrodes for wells Điện cực đo mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO DETECTO SR18 Water detector in diesel tank Thiết bị phát hiện nước trong tăng diesel BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO STS Resistive level probes Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO LISA Liquid Intrusion Safe Alarming System Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO ES 5000 Relay for resistive level detection Rơle BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO WM25 Floor leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO BAMOLEAK Leak localizer and detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO VieViet namnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOFLEX TDR, LEVEL TRANSMITTER Thiết bị đo mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MNR 7 Magnetic Level Controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MNR 7 – I Magnetic level controllers in stainless steel Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MNR 7 Ex Magnetic float level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MNR 6 Magnetic level controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT VK C Compact overfill sensor Cảm biến báo tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT SHR CS Measuring transducer Thiết bị đo mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT TC4 Alarming unit for MAXIMAT and MAXITOP Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT LW VK Leakage detection sensor Đầu dò phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT CST Relay for MAXIMAT Rơle BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT TC1 1 Channel alarm unit Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT TC1-B 1 Channel alarm unit Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXITOP Compact overfill detector Thiết bị phát hiện tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXITOP LW C Leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT® LW CX SDR On-line leak detector in double-walled piping Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXITOP LWC B Leak detector on floor Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT CX Compact overfill detector Thiết bị phát hiện tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT LW CX Compact leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAXIMAT LWC BX On-floor leak detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO CAPSYTRON TLS Dry run protection Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAGTOP Level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MAGTOP D Level indicator – ATEX or/ and P.E.D. Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO GNR5 – Glass Level indicator, glass reading tube Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO GNR 5 PVC Level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO GNR 6 LEVEL INDICATOR Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO GNR 4 Bypass level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO CF3/ CF4 Series Level controllers and indicators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO JE100 Electric level gauge Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO CF80 Series Level indicators and controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO CF30 Series Float switch for retention receiver Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO JEPA 580 Level gauge electro-pneumatic, autonomous Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO EL Limnimetric scales Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO JAR Level gauge Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO SFA Cable and pulleys level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO SFA/E Cable and pulleys, gastight level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO SFA series Parts Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO SFA/CR Level indicator, reduced path Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO SFA, modular series Level indicator, reduced path Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO REGLETTES Graduated rulers for level indicators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO FS4 Tank top level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO SECURICUVE Level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO BSM 501 – BSM 515 Level switches with micro-switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO BRK 60 – BRT 60 Magnetic level contacts Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO FLOATS – COUNTERWEIGHTS Actuators for level switches Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet namviet nam
BAMO FLS 610 450 ATEX Level switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO RTM Continuous level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO NIVAPRESS SGE-25 Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO BJSC Junction box, atmospheric pressure balanced Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO INTERNIV 590 Electronic gauge for diesel Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO BAMONIV Hydrostatic level transmitter, PVDF Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO BAMONIV TPS Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MEMPRO Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO MEMPRO S6.6 Hydrostatic level controller, 4 switching points Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO PILOTREK Radar level measurement Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO PILOTREK – IP 68 IP 68 Radar level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO BAMOSONIC Ultrasonic level transmitter for liquids Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO EasyTREK Ultrasonic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO APAQ-HRF Input for Pt 100 Ohm sensors Đầu vào cho cảm biến nhiệt BAMO Thiết bị đo nhiệt – Temperature BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam https://www.bamo.eu/international/s4_cat411.htm
BAMO T2FR 5333 Programmable 2 wires transmitter Máy phát có thể lập trình được BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO Pt100 Temperature probes Pt 100 (Standard on stock) Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO TS Series Temperature probes Pt 100 (Standard on stock) Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO TS 11 Temperature probe with Pt 100 Ω sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO TS12 Temperature probe with Pt 100 Ω sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO TS 13 Plastic temperature probe, Pt 100 Ω Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO TS 16 Temperature sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO TS 18 Ambient temperature probe Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO TWS Thermowells, welded body Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures viet nam
BAMO HygroWiz Relative Humidity and Temperature Thiết bị hiển thị độ ẩm và nhiệt độ BAMO BAMO Viet nam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  viet nam

STC ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HÃNG BAMO TẠI VIETNAM – BAMO VIETNAM

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM BAMO

-> XEM THÊM NHIỀU SẢN PHẨM KHÁC TẠI ĐÂY!

-> QUAY VỀ TRANG CHỦ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *