Rico-Werk Vietnam, đại lý phân phối chính thức hãng Rico-Werk tại Vietnam

Rico-Werk Vietnam, đại lý phân phối chính thức hãng Rico-Werk tại Vietnam

List code sãn giá Rico-Werk Vietnam tại đây:

Hãng/ Nhà Sản Xuất English Name Vietnamese Name
https://www.rico-werk.com/index.php/en/
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam P/N: 591 605 _591605 P/N: 591 605 _591605
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Automatic voltage regulator Điều chỉnh điện áp tự động
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Type: Prometos/X-DP Loại: Prometos / X-DP
Rico-Werk Viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Prometos-DP Prometos-DP
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam (Part no: 59610) (P/N: 59610)
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam Thyristor set Bộ Thyristor
Rico-Werk Viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Type Eupec-7354 Loại Eupec-7354
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Urms: 400 V AC Urm: 400 V AC
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Irms: 160 A Irms: 160 A
Rico-Werk Viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Tamb:  550C Tamb: 550C
Rico-Werk Viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Analog signal divider with isolated test amplifier Bộ chia tín hiệu tương tự với bộ khuếch đại thử nghiệm cách ly
Rico-Werk Viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam P/N:  591 305 P/N: 591 305
Rico-Werk Viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Transformer measuring board (-A1) Bảng đo biến áp (-A1)
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Inferface cable 25 pol Cáp inferface 25 pol
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam P/N: 584 810 P / N: 584 810
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Inferface cable 9 pol Inferface cáp 9 pol
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam P/N: 584 812 P/N: 584 812
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Fibre optic cable (pair) Cáp quang (cặp)
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam P/N: 545 747 P / N: 545 747
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Automatic voltage regulator type Prometos/X( sucessory model, 100% compatible) Bộ điều chỉnh điện áp tự động loại Prometos / X (kiểu phụ kiện, tương thích 100%)
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam P/N: 591604 P/N: 591604
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Digital I/O board/ P/N: 591 297-2 Bo mạch I / O kỹ thuật số / P / N: 591 297-2
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Analog input board/ P/N: 591 298 Bảng đầu vào tương tự / P / N: 591 298
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Pulse amplifier Opto input/ P/N: 591 293 Bộ khuếch đại xung Đầu vào Opto / P / N: 591 293
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk VietViet namam stock no. 591 298 – UL stock no. 591 298 – UL
Rico-Werk vietnam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Analog input board Bảng đầu vào tương tự
Rico-Werk Viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Vietnam (replacement model 591298, 100 % compatible) (Model thay thế 591298, tương thích 100%)
Rico-Werk Viet namVietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam stock no. 591 293 – UL stock no. 591 293 – UL
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Pulse amplifier – Opto-input – Bộ khuếch đại xung – Đầu vào Opto –
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam (replacement model 591293, 100% compatible) (Model thay thế 591293, tương thích 100%)
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Type 591 296 Type 591 296
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Analog signal divider without isolated test amplifier Bộ chia tín hiệu tương tự không có bộ khuếch đại kiểm tra cách ly
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam stock no. 591 326-1 stock no. 591 326-1
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Digital I/O board Bảng I / O kỹ thuật số
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam (replacement model 591297-2, 100 % compatible) (Model thay thế 591297-2, tương thích 100%)
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Automatic voltage regulator type Prometos/X-DP (USB) Bộ điều chỉnh điện áp tự động loại Prometos / X-DP (USB)
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam TH-TS-S1 TH-TS-S1
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam TH-S6 TH-S6
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam B19(A-D) B19 (A-D)
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam TH-S5 TH-S5
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam TYP 836 TYP 836
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam TYP 835 TYP 835
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Prometos/ X (-DP) Prometos/ X (-DP)
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Micromatic 838 Micromatic 838
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Prometos/ (-DP) Prometos/ (-DP)
Rico-Werk Viet nam Vietnam_Đại Lý Rico-Werk Viet nam Prometos-gama/ (-DP) Prometos-gama/ (-DP)

XEM THÊM VỀ STC VIETNAM – ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HÃNG RICO-WERK TẠI VIETNAM

XEM THÊM NHIỀU SẢN PHẨM TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *