Tokyo Sokuteikizai Tosoku Vietnam, đại lý Tokyo Sokuteikizai Vietnam

Tokyo Sokuteikizai Tosoku Vietnam, Tosoku Viet nam, bộ mã hóa Tokyo Sokuteikizai Tosoku, công tắc xoay Tokyo Sokuteikizai Tosoku

Giới thiệu Tokyo Sokuteikizai Tosoku Vietnam

Tokyo Sokuteikizai Tosoku Vietnam Trong 50 năm kể từ khi thành lập vào năm 1961, Tokyo Sokuteikizai Vietnam đã và đang nỗ lực để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng về công tắc quay bằng tay và bộ mã hóa quay bằng tay.

Giới thiệu Tokyo Sokuteikizai Tosoku Vietnam

Tokyo Sokuteikizai Tosoku Viet nam đã sản xuất các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, ngay cả khi đó là một công tắc duy nhất.

Sản phẩm của Tokyo Sokuteikizai Vietnam được sử dụng trong nhiều loại máy móc và thiết bị, chẳng hạn như bảng điều khiển của máy công cụ, bộ điều khiển thiết bị y tế và dụng cụ đo lường, công tắc xoay Tokyo Sokuteikizai của thiết bị viễn thông và thiết bị âm thanh, v.v. như một giao diện giữa con người và máy móc.

Các dòng sản phẩm chính Tokyo Sokuteikizai Tosoku:

Rotary Switch/ Công tắc xoay Tokyo Sokuteikizai Tosoku 

Công tắc xoay Tokyo Sokuteikizai Tosoku 

 • RS300/400/500 Series
 • MR8A Series

Code Switch/ Công tắc mã Tokyo Sokuteikizai Tosoku 

Công tắc mã Tokyo Sokuteikizai

 • DP Series
 • MR8C Series

Rotary Encoder/ Bộ mã hóa xoay Tokyo Sokuteikizai Tosoku 

Bộ mã hóa xoay Tokyo Sokuteikizai Tosoku 

 • RE29 Series
 • RE25 Series
 • RE24 Series
 • RE23 Series

Manual Pulse Generator/ Máy phát điện Tokyo Sokuteikizai Tosoku 

Máy phát điện Tokyo Sokuteikizai

 • RE25 Series
 • RE45B series
 • RE46 series
 • RE47 series

Manual Pulse Generator/ Máy phát xung bằng tay Tokyo Sokuteikizai Tosoku 

Máy phát xung bằng tay Tokyo Sokuteikizai Vietnam

 • HT Series
 • HC1 Series
 • HM Series
 • HR Series
 • HS Series

Thông tin liên hê:

HotLine0915159944

Email: pricing@stc-vietnam.com

Website: https://tudonghoa.stc-vietnam.com

Xem thêm về STC Vietnam tại đây

Tokyo Sokuteikizai Tosoku Vietnam, đại lý Tokyo Sokuteikizai Viet nam, bộ mã hóa Tokyo Sokuteikizai Tosoku, công tắc xoay Tokyo Sokuteikizai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *